3D MODEL Z CT

Modele medyczne 3D otrzymane z podczas badań tomograficznych CT

Rozwijająca się w ostatnich latach technika badań medycznych przy użyciu tomografii pomaga lekarzom i chirurgom lepiej ocenić ewentualne zmiany zachodzące w ciele pacjenta. Nowe technologie umożliwiają również tworzenie fizycznych przestrzennych modeli bazujących na danych z CT (Computer Tomography) i MRI (Magnetic Resonance Imaging). Korzystając z takiego modelu chirurg może przeprowadzić na „sucho” zabieg operacyjny jeszcze przed wejściem na salę operacyjną. Część chirurgów uważa że używając takich modeli można wcześniej przygotować się do zabiegu przez co zwiększyć jego bezpieczeństwo dla chorego jak i wydatnie skrócić czas w którym pacjent znajduje się pod narkozą. Inną korzystną cechą modeli jest to że są one doskonałym narzędziem komunikacyjnym pomiędzy lekarzami a również między lekarzem a pacjentem. W przeciwieństwie do filmów i rysunków rzeczywisty model pozwala uniknąć jakichkolwiek nieporozumień i pomyłek interpretacyjnych w komunikacji. Modele rzeczywiste pozwalają zapobiec tym błędom. Lekarz na takim indywidualnie stworzonym modelu może pokazać pacjentowi przebieg zabiegu.

Innym zastosowaniem rzeczywistych modeli 3D są modele używane podczas kursów implantologicznych w chirurgii ortopedycznej i stomatologii. Takie modele pozwalają producentowi systemów implantologicznych dobrać optymalny system do specyficznego przypadku medycznego, a następnie pozwala w sposób optymalny  zaprezentować  wybrany system. Modele uzyskane podczas zwykłego drukowania 3d wykonane są z tworzywa zapewniającego odtworzenie kształtu kości, natomiast nie zapewniają możliwości uzyskania jej rzeczywistnych parametrów mechanicznych.. Takie właściwości daje nowa linia modeli szkoleniowych 3D PROMEDICUS. Modele te mogą być wytwarzane na dwa sposoby. Klient może dostarczyć plik w formacje STL lub uzyskany od realnego pacjenta plik DICOM który następnie my obrobimy usuwając wszystkie błędy i artefakty.  Przetworzymy pliki DOICOM na pliki STL z którego następnie wykonamy modele. Uzyskuje się w ten sposób model który odtwarza rzeczywisty kształt oraz parametry gęstości/twardości kości wcześniej podane przez zamawiającego. Dodatkową zaletą jest to że możemy skonfrontować rezultaty przebiegu zabiegu  podczas szkolenia z realnym wcześniejszym zabiegiem zaplanowanym  tą samą procedurą.
  

Przy użyciu naszych modeli macie Państwo możliwość przeprowadzenia pełnego procesu szkolenia w tym:

- prezentacja lekarzom zdjęcia CT wykonane przed zabiegiem,
- omówienie trudności jakie napotkają lekarze podczas zabiegu,
- omówienie planowania zabiegu implantacji bazując na specjalistycznym   oprogramowaniu.
- przeprowadzenie szkolenia  na modelach wyprodukowanych przez naszą firmę.
- prezentacja i omówienie wyników implantacji na zdjęciach CT  wykonanych po leczeniu. 

Jak przygotowywane są modele 3D bazujące na plikach z tomografu

Możemy przygotować modele zarówno do szkoleń ortopedycznych jak i szkoleń stomatologicznych. Modele mogą być przygotowane na bazie plików DICOM konkretnego przypadku medycznego wykonane  przy użyciu CT lub CBCT. Rysunki 1 i 2 pokazują zdjęcia CT pacjenta.


          


Rys. 1 i 2. Zdjęcie CT uzyskane podczas badania tomograficznego.

Pliki te są przez nas konwertowane do plików STL.  Format STL jest najczęściej stosowanym  podczas wydruku prototypów 3D. Podczas procesu konwersji usuwane są przez specjalistów wszystkie artefakty i błędy. Rysunki 3 i 4 pokazują wynik konwersji plików DICOM do STL.

   

Rys. 3 i 4 pliki STL czaszki.

Podczas procesu obróbki plików możemy usunąć również pewne fragmenty kostne które ułatwią lub odkryją obszary ułatwiając późniejszą ocenę procesu implantacji podczas szkolenia. Na prezentowanym rysunku numer 5,

 


w celu ułatwienia prezentacji szkolenia z ponoszenia zatoki, usunięto część kości pomiędzy oczodołami a zatokami szczękowymi. W kolejnym etapie wykonujemy prototyp na drukarce 3D. Prototyp ten w zależności od wymaganej jakości (dokładności) jak i w zależności od zaplanowanego budżetu może być wykonany techniką 3D Print SLA lub SLS. Na tym etapie w zależności od potrzeb, mogą być dokonane pewne uproszczenia kształtu kości. W tym konkretnym przypadku uproszczono budowę wnętrza nosa ponieważ nie  było ono istotne w tym konkretnym procesie leczenia. Bazując na uzyskanym w tym procesie prototypie wykonujemy partię modeli z materiału o parametrach naturalnej kości. O ostatecznej twardości/gęstości kości decyduje klient.
 

   


Rys. 6 i 7 prezentują model  przygotowany do szkolenia lekarzy.

Po akceptacji zdjęć prototypu wykonujemy partię 20 do 50 szt modeli w zależności od oczekiwań klienta.

Dzięki modelom wykonanym w ten sposób jesteście Państwo w stanie pokazać lekarzom podczas szkolenia wyróżniki każdego z implantologicznych systemów. Modele nasze zapewnią bardziej realistyczne przeprowadzenie szkolenia dając możliwość do odniesienia się do realnego przypadku medycznego.