IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA-MODELE KOŚCI

W naszej ofercie modeli stomatologicznych posiadamy modele żuchwy, szczęk, fantomy, modele do badań mechanicznych zespoleń, modele transparentne i modele do podnoszenia zatok szczękowych. Produkowane przez nas modele dentystyczne kości są wykorzystywane podczas prowadzenia szkoleń z implantacji stomatologicznej, warsztatów w zakresie podnoszenia zatok, kursów z wykonywania augmentacji (uzupełnień kostnych po wypadkach, wypełnianiu ubytków kości wyrostka zębodołowego przed implantacją), szkoleń w zakresie zespoleń po urazach twarzoczaszki. Nasze modele dentystyczne kości stosowane są z powodzeniem podczas treningów technik mocowania i rekonstrukcji złamań górnej i dolnej szczęki, odbudowy kości twarzy oraz chirurgicznego leczenia złamań kości twarzy. Produkowane przez nas modele anatomiczne kości są używane również do wykonywania badań mechanicznych kości w tym badania obciążenia kości z zastosowaniem mikro- i mini płytki wraz ze śrubami.

 Żuchwy i szczęki wytwarza się z tworzywa o parametrach identycznych do kości naturalnej. Modele mogą być łatwo nawiercane, rozwiercane i cięte.

Nasze modele i fantomy możemy dostosować do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Bazą dla nas w tych działaniach jest dostarczony przez klienta prototyp.  Standardowa gęstości naszych modeli kości to z reguły D2 / D3. Produkujemy również modele w innych gęstościach np.  D1 i D4 w zależności od indywidualnych potrzeb. Obecnie w naszej ofercie mamy pełny zakres modeli dla chirurgów stomatologicznych jak i stomatologów.

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę na kości kompozytowe przeznaczone do prowadzenia szkoleń z implantologii stomatologicznej.

Oferujemy również szablony chirurgiczne przeznaczone do szkoleń z implantacji. Umożliwiają planowanie leczenia implantologicznego i przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem plików CT, STL oraz druku 3D. Oferujemy nasze modele do szkoleń implantologicznych wraz z plikami DICOM i STL.

Pliki do wykonania szablonów można pobrać z naszej strony internetowej. Możemy je również dostarczyć wraz z modelami. Pliki te dostępne są dla modeli 10-1030, 10-3040, 10-3050, 10-5070,

Istnieje również możliwość dostarczenia szablomów w oparciu o pliki i informację o planowanej procedurze implantologicznej.
Model szczęki do fantomów wraz z trzema zębodołąmi i śluzówką 10-3051
Model szczęki do fantomów wraz z trzema zębodołąmi i śluzówką 10-3051
 • Model szczęki do fantomów wraz z trzema zębodołąmi i śluzówką 10-3051
 • Model szczęki do fantomów wraz z trzema zębodołąmi i śluzówką 10-3051
Model szczęki do fantomów wraz z trzema zębodołąmi i śluzówką pokrywającą wyrostek zębowy oraz śluzówką wyścielającą zatoki. W modelu znajdują się zębodoły w pozycjach 13, 23 27.   Szczęka do treningu implantacji, wykonywania zabiegów implantacyjnych  w tym do podnoszenia dna  zatoki. Prezentowany model można zamontować w dowolnym artykulatorze lub fantomie dentystycznym (w tym manekin 11-1000).

Numer katalogowy 10-3051
Model szczęki przeznaczony do szkoleń z zastosowania miniimplantów 10-3150
Model szczęki przeznaczony do szkoleń z zastosowania miniimplantów 10-3150
 • Model szczęki przeznaczony do szkoleń z zastosowania miniimplantów 10-3150
 • Model szczęki przeznaczony do szkoleń z zastosowania miniimplantów 10-3150
 • Model szczęki przeznaczony do szkoleń z zastosowania miniimplantów 10-3150
 • Model szczęki przeznaczony do szkoleń z zastosowania miniimplantów 10-3150
Model szczęki przeznaczony do szkoleń z zastosowania miniimplantów zapewniających dobry punkt zakotwiczenia w procedurach ortodontycznych. Model umożliwia zastosowanie miniimplantów zarówno w części policzkowej jak i podniebiennej. Nadaje się on zarówno do szkoleń prowadzonych z zastosowaniem szablonów jak i miniimplantów wkręcanch „z wolnej ręki”.

Numer katalogowy 10-3150
Model szczęki ze śluzówką 10-5085
Model szczęki ze śluzówką 10-5085
 • Model szczęki ze śluzówką 10-5085
 • Model szczęki ze śluzówką 10-5085
Częściowo bezzębna szczęka z tkanką miękką. Dwa wyjmowane zęby w obszarze estetycznym z doskonałymi zębodołami w pozycji 11 i 21 przeznaczonymi do natychmiastowej implantacji. Model przeznaczony jest szczególnie szczególnie do umieszczenia implantu w bocznej ścianie zębodołu w stronę podniebienia. Model jest również idealny do nauki cięcia i zakładania szwów. szycia szwów.

Numer katalogowy # 10-5085
Model szczęki wraz z protezą 10-5017
Model szczęki wraz z protezą 10-5017
 • Model szczęki wraz z protezą 10-5017
Model szczęki wraz z protezą przeznaczony jest do demonstracji proceduryz użyciem czterech implantów stomatologicznych. Pozwala on na przeprowadzenie szkolenia prezentującego jak można tymczasowo wykorzystać używaną przez pacjenta protezę po natychmiastowej implantacji, mocując ją na nowo wprowadzonych implantach. Model idealny jest do zaprezentowania natychmiastowej procedury implantacji jak i samej procedury all on four implants. Dostępny jest również w  wersji umożliwiającej mocowanie w fantomach.

Numer katalogowy 10-5017

Model szczęki atroficznej ze śluzówką 10-5016
Model szczęki atroficznej ze śluzówką 10-5016
 • Model szczęki atroficznej ze śluzówką 10-5016
Model atroficznej, bezzębnej szczęki z tkankami miękkimi. Wyrostek zębodołowy w okolicy siekaczy ma grubość 2mm. Model przeznaczony do augmentacji oraz implantacji w okolicy przedtrzonowców i trzonowców z użyciem wszczepów o rożnej długości i średnicy. Model jest pokryty imitacją tkanek miękkich umożliwia zakładanie szwów. Dostępna jest także wersja z elementem montującym do fantomów i uchwytu 10-9001.

Numer katalogowy: 10-5016

Model szczęki atroficznej 10-5015
Model szczęki atroficznej 10-5015
 • Model szczęki atroficznej 10-5015
Model atroficznej, bezzębnej szczęki odwzorujący pomierzchnię z tkankami miękkimi. Wyrostek zębodołowy w okolicy siekaczy ma grubość 2mm. Model przeznaczony do augmentacji oraz implantacji w okolicy przedtrzonowców i trzonowców z użyciem wszczepów o rożnej długości i średnicy. Dostępna jest także wersja z elementem montującym do fantomów.

Numer katalogowy 10-5015

Szczęka z żuchwą 10-5045
Szczęka z żuchwą 10-5045
 • Szczęka z żuchwą 10-5045
Szczęka z żuchwą. Przekrój poprzeczny czaszki. Zatoki szczękowe pokryte imitacją błony śluzowej. Model dedykowany do prezentacji procedury podniesienia dna zatoki szczękowej oraz implantacji i żuchwy i szczęki.

Numer katalogowy 10-5045
Modele opracowane przez klienta
Modele opracowane przez klienta
 • Modele opracowane przez klienta
Indywidualne modelu wykonane w oparciu o projekty klienta. Proponujemy model opracowany dla klienta w oparciu o dostarczoną prototypu lub na podstawie dostarczonego pliku 3D jak STL.

Cena każdorazowo ustalana po uzgodnieniu szczegułów.
Szczęka ze śluzówką wyścielającą wyrostek zębodołowy oraz podniebienie 10-5010
Szczęka ze śluzówką wyścielającą wyrostek zębodołowy oraz podniebienie 10-5010
 • Szczęka ze śluzówką wyścielającą wyrostek zębodołowy oraz podniebienie 10-5010
Szczęka ze śluzówką wyścielającą wyrostek zębodołowy oraz podniebienie.
Numer katalogowy: 10-5010
Szczęka ze śluzówką wyścielającą zatokę szczękową 10-5001
Szczęka ze śluzówką wyścielającą zatokę szczękową 10-5001
 • Szczęka ze śluzówką wyścielającą zatokę szczękową 10-5001
Szczęka ze śluzówką wyścielającą zatokę szczękową i oraz fragment wyrostka zębodołowego.
Numer katalogowy: 10-5001
Model kości szczęki z zębami 10-5020
Model kości szczęki z zębami 10-5020
  Model kości szczęki z zębami wykonany z jednorodnego materiału o właściwościach zbliżonych do kości. Umieszczenie dwóch zagłębień imitujących niezagojone zębodoły umożliwia ćwiczenie implantacji natychmiastowej i wczesnej. Model znakomicie nadający się także do nauki implantacji odroczonej i planowania leczenia  poekstrakcjnego, umożliwia również przedstawienie problemów związanych z prawidłowym umieszczeniem implantów pomiędzy koronami sąsiadujących zębów.
  Numer katalogowy 10-5020
  Model szczęki - przekrój czaszki do szkoleń z implantologi, piezo chirurgii
  Model szczęki - przekrój czaszki do szkoleń z implantologi, piezo chirurgii
  • Model szczęki - przekrój czaszki do szkoleń z implantologi, piezo chirurgii

  Szczęka. Wycinek czaszki ze śluzówką wyścielającą zatokę szczękową przeznaczony do szkleń z zastosowania metody ultradźwiękowej w chirurgii kości, sinus lift oraz z wypełniania zatoki materiałem kościotwórczym. Grubość kości wyrostka zębodołowego stanowiącego dno lewej zatoki szczękowej wynosi ok. 6 mm, natomiast z prawej strony grubość kości wynosi ok. 5 mm.

  Numer katalogowy 10-5040

   

  Model szczęki 10-5030
  Model szczęki 10-5030
  • Model szczęki 10-5030
  • Model szczęki 10-5030

  Model szczęki z zębami i elementem kostnym wykonanym z tego samego jednorodne materiału o właściwościach zbliżonych do kości. Umieszczenie dwóch zagłębień imitujących niezagojone zębodoły umożliwia ćwiczenie implantacji wczesnej i natychmiastowej. Model pokryty jest śluzówką i może być używany wraz z uchwytem mocującym 10-9000.
  Numer katalogowy 10-5030

   

  Szczęka ze śluzówką wyścielającą zatokę szczękową 10-5000
  Szczęka ze śluzówką wyścielającą zatokę szczękową 10-5000
  • Szczęka ze śluzówką wyścielającą zatokę szczękową 10-5000
  Szczęka ze śluzówką wyścielającą zatokę szczękową. Grubość kości wyrostka zębodołowego stanowiącego dno lewej zatoki szczękowej wynosi ok. 4 mm, natomiast z prawej strony grubość kości wynosi ok. 7 mm.
  Numer katalogowy: 10-5000