IMPLANTY STOMATOLOGICZNE

Implanty stomatologiczne
Jednymi z najbardziej popularnych są implanty stomatologiczne, zastępujące utracone zęby. Implanty są jednak również stosowane np. do osadzania egzoprotez.
Współczesna implantologia ortopedyczna i stomatologiczna bazuje na zjawisku osseointegracji (osteointegracji) odkrytym przez Brånnemarka. Techniki implantologiczne obejmują w stomatologii również procedury rekonstrukcji kości np. podniesienie zatoki szczękowej. Wykonuje się je przy użyciu materiałów kościozastępczych lub kościotwórczych, które również są pewnego rodzaju implantem. Bez tych zabiegów wszczepienie implantów u osób z zaawansowaną paradontozą lub chorych na osteoporozę jest praktycznie niemożliwe.
Proces implantacji można podzielić na:
• Jednofazowy - założenie odbudowy protetycznej na tej samej wizycie co implant
• Dwufazowy - późniejsze założenie implantu, dla szczęki minimalny czas to 5-6 miesięcy, dla żuchwy około 3 miesiące.