MODEL KOŚCI

model kości wiernie oddtwarza kształt oraz parametry mechaniczne naturalnej kości ludzkiej. Wykonany jest z odpowiednio dobranego tworzywa zapewniającego ustyskanie takich samych właściwości, szczególnie podcas cięcia i wiercenia. Przeznaczony jest do prowadzenia szkoleń z implantologii stomatologicznej oraz szkoleń ortopedycznych dotyczących głównie zespoleń kostnych.