MODEL STAWU

Model wiernie oddtwarzający kształty, funkcjonalność oraz parametry mechaniczne naturalnego stwu z kości ludzkich. Wykonany jest z odpowiednio dobranego tworzywa zapewniającego ustyskanie takich samych właściwości, szczególnie podcas cięcia i wiercenia. Przeznaczony jest do prowadzenia szkoleń z implantologii stomatologicznej oraz szkoleń ortopedycznych dotyczących głównie zespoleń kostnych.

Typowymi elementami stawu są:
• powierzchnia stawowa – czyli główka (część wypukła) i panewka stawowa (część wklęsła), bywają także powierzchnie stawowe płaskie – kość krzyżowa z miednicą
• torebka stawowa – otacza cały staw, ograniczając go od otoczenia;zapobiega nadmiernym przesunięciom kości oraz stabilizuje staw
• jama stawowa
Staw może również zawierać:
• więzadła stawowe
• obrąbek stawowy
• łąkotki
• kaletki maziowe
• trzeszczki
• kosmki maziowe
• fałdy maziowe
Poszczególne stawy różnią się zadaniami biologicznymi, a więc mają odmienną budowę i ruchomość.
Na wykonywanie ruchów we wszystkich płaszczyznach pozwalają stawy wieloosiowe, np. kuliście uformowane stawy barkowy oraz biodrowy. Mniejsza ruchomość cechuje stawy dwuosiowe, np. siodełkowo ukształtowana powierzchnia stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka pozwala na jego ruchy w dwóch płaszczyznach. Stawy jednoosiowe umożliwiają ruch tylko w jednej płaszczyźnie. Przykładem może być zawiasowy staw ramienno-łokciowy czy też obrotowy staw między najwyższymi kręgami kręgosłupa.