ZESPOLENIE ORTOPEDYCZNE

zespolenie ortopedyczne - operacja medyczna - chirurgiczna której celem jest zespolenie fragmentów kości po złamaniu.